Smörja balkongdörr

Går det trögt att öppna och stänga balkongdörren?
Då är det förmodligen dags att smörja balkonglåset med låsspray!

Steg 1

Genom att smörja låsmekanismen på din balkongdörr kan du ta bort gnissel och tröghet.
Balkonglåset behöver smörjas ungefär en gång om året.

Steg 2

Genom att smörja låsmekanismen på din balkongdörr kan du ta bort gnissel och tröghet.
Balkonglåset behöver smörjas ungefär en gång om året.